Günlük konuşmalarımızda dine ilişkin ifadeler

İnsan başkalarıyla bir arada yaşayan, akıllı, düşünen, inanan ve konuşan bir varlıktır. Bu özelliklerinden dolayı yeryüzündeki varlıklar içinde önemli bir yere sahiptir

a) Bu Konuyu Öğrenmek Bize Neler Kazandıracak?

Dini ifadelerin günlük konuşmalarımızda nerede ve nasıl kullanıldığını fark edeceğiz.

b) Bu Konuda Hangi Kelime ve Kavramları Öğreneceğiz?

 • Bismillâhirrahmanirrahim
 • Maşallah
 • İnşallah
 • Allah’tan umut kesilmez
 • Allah’a emanet ol

c) Bu Konuya Nasıl Hazırlanacağız?

Aşağıdaki anlatımı dikkatlice okuyarak, ilgili soruları cevaplayınız.

ANLATIM

 1. Günlük Konuşmalarımızda Dine İlişkin İfadeler

İnsan başkalarıyla bir arada yaşayan, akıllı, düşünen, inanan ve konuşan bir varlıktır. Bu özelliklerinden dolayı yeryüzündeki varlıklar içinde önemli bir yere sahiptir

Konuşmanın insan açısından önemi nedir?

Konuşmak; bir düşünceyi başkalarına sözle anlatma eylemidir ve insanların birbirleriyle iletişim kurabilmelerinin temel yoludur. Toplumsal bir varlık olan insan duygu, düşünce ve isteklerini başkalarına konuşarak anlatır. Sevgisini, mutluluğunu ve acısını sözleriyle ifade eder. Konuşurken de bazı dine ilişkin ifadeler kullanır.

Günlük konuşmalarımızda dine ilişkin ifadeler kullanmamızın nedeni nedir?

İnanan bir varlık olan insanın yaşamında, dinin önemli bir yeri vardır. Din, insan yaşamını derinden etkiler ve onun söz ve davranışlarına yön verir. Bu nedenle günlük konuşmalarımızda geçen birçok sözcük ve deyim dinimizle ilgilidir. Örneğin, “Bismillâhirrahmanirrahim, Allah’a şükür, maşallah, inşallah, Allah’tan umut kesilmez, Allah’a emanet ol, helal, haram, günah, sevap gibi kavramlar bunlardan bazılarıdır.

 • Günlük konuşmalarımızda geçen dine ilişkin ifadelerin bazılarının anlamı şöyledir:

Maşallah: “Allah’ın dilediği olur.” anlamına gelir. Bu ifadeyi gördüğümüz güzel bir nesne veya olay karşısında beğendiğimizi belirtmek için kullanırız.
İnşallah: Allah dilerse anlamına gelir. Gelecekte yapacağımız bir şey için “inşallah” deriz. Yani “Benim dışımda bir engel çıkmadığı sürece, ben yürekten bunu yapmak istiyorum. Ancak bunun için Allah’ın da izin vermesini bekliyorum” anlamındadır.
Allah’tan umut kesilmez: En umutsuz durumlarda bile kötümserliğe kapılmamalı, Allah’ın bir yardımda bulunabileceği düşünülmeli anlamında kullanılır.
Allah’a emanet olun: Ayrılan kişilerin, kalanlara söylediği bir esenlik sözüdür.

 • Günlük konuşmalarımızda geçen dine ilişkin ifadeleri bilmemizin önemi nedir?

Konuşmalarımızın günlük yaşamımızda önemli bir yeri vardır. Konuşmalarımızı güzel Türkçemizi kullanarak yaparız. Türkçemizi daha iyi kullanabilmek, anlayıp, anlaşılabilmek için bu dine ilişkin ifadeleri öğrenmemiz gerekir Çünkü bu sözcüklerin anlamlarını bilmek, bunları doğru bir şekilde kullanmamızı; yani duygu, düşünce ve dileklerimizi başkalarına doğru bir şekilde aktarmamızı sağlar. Böylece bir arada yaşadığımız diğer insanlarla daha sağlıklı ve bilinçli bir iletişim kurmuş oluruz.

KONUYU ANLADIK MI?

 1. Günlük konuşmalarımızda en çok kullandığımız dini ifadeler nelerdir? Bunları nerelerde kullanırız?
 2. Günlük konuşmalarımızda dine ilişkin ifadeler kullanmamızın nedeni nedir?
 3. Günlük konuşmalarımızda kullandığımız dine ilişkin ifadelerden beş adet yazınız.
 4. Günlük konuşmalarımızda geçen “Maşallah”, “İnşallah”, “Allah’tan umut kesilmez” ve Allah’a emanet olun” sözcük ve cümlelerinin nerede ve nasıl kullanıldıklarını belirtiniz.
 5. Günlük konuşmalarımızda geçen dine ilişkin ifadeleri bilmemizin önemi nedir?

 

Benzer yazılar